Algemene Voorwaarden van Airticket.nl

  Airticket.nl maakt deel uit van Avontuur Reizen B.V.
  De Boelelaan 771
  1082 RT Amsterdam
  Nederland
  T: +31 (0)20 22 32 402
  E: info@airticket.nl
  KVK: 57330417
  BTW: NL8525.34.735.B.01

  Airticket.nl is een handelsnaam van Avontuur Reizen B.V., gevestigd te Amsterdam aan De Boelelaan 771 (1082 RT). Voor meer informatie over onze organisatie kunt u op deze site terecht bij 'over ons’. Onze organisatie is IATA-geaccrediteerd (IATA nr. 5727178 2), wat betekent dat wij als reisagent namens vliegmaatschappijen Vliegtickets mogen uitgeven (www.iata.nl). Ons zusterbedrijf, Vakantiestunt B.V., is deelnemer aan de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR nr. 3001) (www.sgr.nl), lid van het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR nr. 4897) (www.anvr.nl).


  Definities

  De omschrijving van de in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde definities, te herkennen aan een hoofdletter, kunt u nalezen in Bijlage 1, die onlosmakelijk aan deze Algemene Voorwaarden is verbonden.


  Introductie

  Airticket.nl is een online reisagent die via haar Website op naam van de Reiziger boekingen maakt voor Vliegtickets, hotelovernachtingen en/of huurauto’s. Airticket.nl is zelf uitdrukkelijk geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst(en) van Opdracht. Airticket.nl treedt niet op als reisorganisator/touroperator.
  U kunt via Airticket.nl één of meer boekingen tegelijkertijd doen. Airticket.nl attendeert u erop dat, ongeacht de diversiteit aan eventuele boekingen, iedere boeking een aparte boeking is en de boekingen niet resulteren in een (pakket)reisovereenkomst. De wettelijke bepalingen met betrekking tot (pakket)reisovereenkomsten zijn op uw boekingen derhalve niet van toepassing. De prijs voor het totaal aan boekingen is gelijk aan de optelsom van de tarieven voor elke aparte boeking. Airticket.nl is als reisagent niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar Website gereserveerde Diensten. Daarnaast kan Airticket.nl niet garant staan voor de kwaliteit of betrouwbaarheid van de gereserveerde Diensten, noch op een goede aansluiting tussen de diverse onderdelen van de gereserveerde Diensten. Op deze Diensten zijn de voorwaarden van de betrokken Dienstverlener van toepassing. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de Dienstverlener verkrijgen. De hiernavolgende bepalingen, zijn van toepassing op alle Diensten die Airticket.nl aanbiedt. De Opdrachtgever aanvaardt deze Algemene Voorwaarden (tezamen met het Privacy Statement en de Disclaimer) als onderdeel van het boekingsproces – nadat de Opdrachtgever de gelegenheid heeft gehad de voorwaarden te lezen, printen en/of op te slaan. Er komt geen overeenkomst tussen Airticket.nl en de Opdrachtgever tot stand als de Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden (tezamen met het Privacy Statement en de Disclaimer) niet expliciet heeft aanvaard.  1. Reserveringsopdracht

  1.1 U kunt alleen een reservering maken bij Airticket.nl indien u 18 jaar of ouder bent.
  1.2 Airticket.nl kan een reservering voor u maken en verleent deze dienst in uw opdracht. Zij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener. Airticket.nl is geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Zo kan Airticket.nl bijvoorbeeld reserveringen maken voor losse vliegtickets, autohuur en hotelkamers.
  1.3 Na het definitief maken van de bestelling kunt u geen gebruik meer maken van het wettelijke herroeping recht, daar deze is uitgesloten voor diensten betreffende logies en vervoer. Dit houdt in dat u de overeenkomst niet meer kosteloos kunt ontbinden.
  1.4 Airticket.nl is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij, het hotel of de verhuurder van de huurauto, van toepassing. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de dienstverlener verkrijgen.
  1.5 U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste namen van passagier(s), e-mail adres, telefoonnummer en dergelijke.
  1.6 U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste en geldige reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen). Houdt u er rekening mee dat een visum ook nodig kan zijn voor het land waar u een tussenlanding of overstap maakt. Voor meer informatie over visa kunt u kijken op www.visumdienst.nl of bij de ambassade of het consulaat van de landen die u bezoekt of waar u overstapt.
  Voor meer informatie over reizen naar de Verenigde Staten kunt u kijken op https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
  1.7 U kunt er niet vanuit gaan dat personen onder de 16 jaar alleen mogen reizen. U bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van de juiste informatie.
  1.8 Verschillende prijzen zijn mogelijk van toepassing voor kinderen (2 tot 12 jaar) en baby's (0 tot 2 jaar) op het tijdstip van de heenreis (indien de baby tijdens reis 2 jaar wordt kunnen afwijkende tarieven gelden, bel hierover onze helpdesk). Door een reservering via Airticket.nl te maken, bent u op de hoogte van de van toepassing zijnde voorwaarden en gaat u met deze voorwaarden akkoord.


  2. Betaling

  2.1 U kunt bij Airticket.nl direct betalen via iDEAL of creditcard (Master, Visa of American Express).
  2.2 Indien u met creditcard betaalt, dient u ter preventie van creditcardfraude de bij de bank bekende adresgegevens van de creditcard houder op te geven als correspondentieadres.
  2.3 Afhankelijk van de door u gekozen betaalwijze kan er een toeslag gelden.

  3. Levering

  Nadat u een reservering gemaakt heeft en het volledige bedrag betaald is, zal Airticket.nl tot levering van uw vliegtickets en/of uw vouchers overgaan. Uw ticket betreft een elektronisch ticket, welke Airticket.nl per e-mail zal versturen naar het door u opgegeven e-mail adres uiterlijk twee werkdagen na betaling. Indien levering van het vliegticket en/of de voucher niet mogelijk is door een vergissing en/of fout gemaakt door de Opdrachtgever, zoals maar niet beperkt tot het doorgeven van een onjuist of onvolledig e-mailadres, dan is Airticket.nl noch de Dienstverlener hiervoor aansprakelijk.

  4. Annuleren of Wijzigen

  4.1 Wijzigen of annuleren van een vliegticket
  a. Na boeking is een Vliegticket in beginsel definitief geboekt en kan niet meer gewijzigd (naams-, tijds-, datum- en/of bestemmingswijziging) of geannuleerd worden. Er zijn echter uitzonderingen waarbij wijziging of annulering wel mogelijk is. Als u iets wilt wijzigen of annuleren kunt u alleen op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur telefonisch contact opnemen met de klantenservice van Airticket.nl.
  b. Indien op uw verzoek een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in gemaakte reserveringen zullen wij de daaraan verbonden kosten bij u in rekening brengen. Dat zijn naast de door de Dienstverlener in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, ook de kosten die Airticket.nl moet maken om de annulering of wijziging tot stand te brengen.
  c. Airticket.nl wijst u erop dat de kosten van de wijziging en/of annulering op kunnen lopen tot 100% van de prijs van het vliegticket. In sommige gevallen kunnen deze kosten zelfs hoger zijn als de tariefklasse die gold ten tijde van uw selectie niet langer beschikbaar is. In het geval u verwacht (gedeeltelijk) geen gebruik te maken van uw ticket, verzoeken wij u met klem om ons hier tijdig over te informeren. Dit om te voorkomen dat de Dienstverlener kosten in rekening brengt omdat u aangemerkt wordt als "no show".
  d. Wanneer u via Airticket.nl een annuleringsverzekering heeft afgesloten bij Europeesche Verzekeringen ten behoeve van één of meerdere Reizigers en de reden van annuleren onder de voorwaarden van de annuleringsverzekering valt, bent u nog steeds verplicht de in rekening gebrachte administratiekosten alsook de premie voor de afgesloten annuleringsverzekering aan Airticket.nl te voldoen.
  4.2 Wijzigen of annuleren van een hotelboeking of autohuurboeking
  a. Na boeking is een hotel- of autohuurboeking in beginsel definitief geboekt. Indien u iets wilt wijzigen of annuleren kunt u alleen op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur telefonisch contact opnemen met de klantenservice van Airticket.nl.
  b. Indien op uw verzoek een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in gemaakte reserveringen zal Airticket.nl de daaraan verbonden kosten bij u in rekening brengen. Dit zijn naast de door de Dienstverlener in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, ook de kosten die Airticket.nl moet maken om de annulering of wijziging tot stand te brengen.

  5. Vliegtickets

  5.1 Van een retourticket kunt u niet alleen de terugreis gebruiken: Als u geen gebruik maakt van de heenreis, dan wordt uw terugreis automatisch geannuleerd door de Luchtvaartmaatschappij.
  5.2 Een Vliegticket bestaat uit 1 of meer coupons. Dit zijn de reisonderdelen zoals vermeld in het reisschema. Het door de Opdrachtgever betaalde tarief komt overeen met het reisschema zoals vermeld op het Vliegticket. Het gebruik van het gehele op het Vliegticket vermeldde reisschema is een essentieel onderdeel van de vervoersovereenkomst tussen Opdrachtgever en de luchtvaartmaatschappij. De Reiziger dient zich te houden aan de geboekte reisroute. Het is niet mogelijk om individuele coupons van de reis te annuleren of niet te gebruiken. Indien één of meerdere coupons niet gebruikt worden in de volgorde waarin de coupons zijn uitgegeven, beginnend met de plaats van vertrek zoals vermeld op het Vliegticket, wordt uw gehele vliegticket geannuleerd: Dienstverleners zullen de Reiziger beschouwen als een "no show", wat leidt tot annulering van alle vervolgvluchten zonder enige schadevergoeding. Voor een vlucht Dubai-Amsterdam-New York, kunt u dus niet opstappen in Amsterdam.
  5.3 Een luchtvaartmaatschappij heeft een vervoerplicht om passagiers met geldige tickets en reisdocumenten te vervoeren van en naar bestemmingen zoals de u de boeking heeft gereserveerd. De luchtvaartmaatschappij is niet verplicht tot het leveren van maaltijden voor, tijdens of na de vlucht. Het is afhankelijk van uw bestemming en de luchtmaatschappij waar u mee vliegt, of maaltijden en/of drankjes wel of niet aangeboden worden op de vlucht en of deze gratis zijn of tegen een vergoeding. Deze vergoedingen komen voor uw eigen rekening.

  6. Uw Reis

  6.1 Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger om op tijd in te checken bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. Een aantal luchtvaartmaatschappijen bieden de mogelijkheid om voor vertrek via hun website online in te checken. Wij adviseren u de website van de luchtvaartmaatschappij waarmee u reist te raadplegen om te kijken of dit voor uw vlucht(en) mogelijk is. Bij een aantal luchtvaartmaatschappijen is online inchecken zelfs verplicht. Voor actuele informatie adviseren wij u contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij.
  6.2 Airticket.nl adviseert u om ruim voor de geplande vertrektijd in te checken en tijdig de (centrale) security check te passeren. Indien u uw vlucht mist, is restitutie van uw Vliegticket niet mogelijk. Als algemene richtlijn adviseren wij de volgende inchecktijden:
  - Europese bestemmingen: minimaal twee uur voor vertrektijd;
  - Bestemming buiten Europa: minimaal drie uur voor vertrektijd;
  - Bestemmingen met strengere veiligheidscontroles (zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Israël): minimaal drie uur voor vertrektijd
  6.3 Het staat de luchtvaartmaatschappij vrij zwangere vrouwen te weigeren afhankelijk van het aantal weken waarin de zwangerschap zich bevindt, raadpleeg hierover de voorwaarden van de door u geboekte luchtvaartmaatschappij. Tevens kunt u hierover contact op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur telefonisch contact opnemen met Airticket.nl.
  6.4 In de luchtvaart heet een kind dat op de vluchtdata (zowel de heen- als de terugreis) de leeftijd van 2 jaar nog niet heeft bereikt een baby. Een volwassen Reiziger kan over het algemeen met één baby reizen. Soms is het mogelijk om als één volwassene met meerdere baby’s te reizen, dit is afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij waarvoor u kiest. Een baby heeft geen recht op een eigen stoel. Gedurende de reis dient de baby op schoot gehouden te worden. Voor meer informatie hieromtrent kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met Airticket.nl.
  6.5 U dient er rekening mee te houden dat alleenreizende kinderen (voornamelijk onder de 16 jaar) niet worden vervoerd door luchtvaartmaatschappijen. Raadpleeg voor meer informatie hieromtrent de voorwaarden van de door u geboekte luchtvaartmaatschappij. Voor meer informatie hieromtrent kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met Airticket.nl.
  6.6 De vluchttijden, vluchtnummers en vluchtroutes die de Opdrachtgever bij de boeking ontvangt, zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen, worden niet gegarandeerd door Airticket.nl en kunnen derhalve veranderen. Airticket.nl raadt u daarom aan om 24 uur voor vertrek het actuele reisschema te controleren. Dit kunt u doen op de website van de luchtvaartmaatschappij, uw vertrekluchthaven of op de website www.checkmytrip.com. Vul op deze website de achternaam (zonder spaties) in van de hoofdreiziger en uw reserveringscode. Deze site werkt niet voor de low-cost maatschappijen, bij de low-cost maatschappijen dient u de website van de lowcostmaatschappij te raadplegen of de website van de luchthaven van vertrek.
  Airticket.nl draagt geen verantwoordelijkheid indien de Reiziger door wijzigingen die door de luchtvaartmaatschappij zijn doorgevoerd schade ondervindt. Airticket.nl zal zich inspannen de Opdrachtgever tijdig op de hoogte te brengen van veranderingen in vluchttijden, vluchtroutes en/of vluchtnummers. Deze communicatie geschiedt uitsluitend op het e-mailadres dat door de Opdrachtgever bij de boeking is doorgegeven aan Airticket.nl.
  Wanneer er een schemawijziging voordoet op de dag van vertrek dient u er rekening mee te houden dat wanneer de vlucht later vertrekt de originele inchecktijd van de oorspronkelijke vlucht gehandhaafd blijft. U kunt te allen tijde kijken op de website van de desbetreffende luchthaven voor actuele vertrekinformatie.

  7. Lowcostmaatschappijen

  7.1 U dient er rekening mee te houden dat de meeste lowcostmaatschappijen extra kosten rekenen voor het meenemen van bagage. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de website van de lowcostmaatschappij.
  7.2 De meeste lowcostmaatschappijen geven geen restitutie wanneer u uw ticket annuleert. Wel is het mogelijk om tegen kosten en een eventueel tariefverschil het ticket te wijzigen.
  7.3 Bij de meeste lowcostmaatschappijen dient u vooraf online in te checken. Dit is kosteloos. Wanneer u dit niet doet betaalt u hiervoor op de luchthaven per persoon per enkele reis. U ontvangt na uw boekingsbevestiging een e-mail met alle gegevens en de incheckprocedure. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de lowcostmaatschappij.

  8. Bagage

  8.1 Afmeting en gewicht van bagagestukken en handbagage zijn per luchtvaartmaatschappij verschillend. Voor de exacte bagagevoorwaarden van uw boeking kunt u kijken op www.checkmytrip.com of kunt u contact opnemen met de klantenservice of de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.
  8.2 Het is mogelijk dat de luchtvaartmaatschappij waarmee u reist extra kosten in rekening brengt voor het meenemen van bagage. In dit geval wordt u hierover tijdens het boekingsproces geïnformeerd.

  9. Reisdocumenten

  9.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het correct doorgeven van (persoons)gegevens die nodig zijn om een correcte boeking tot stand te brengen. 9.2 Airticket.nl wijst de Opdrachtgever er met nadruk op dat de eerste voornaam en de achternaam van de Reiziger zoals vermeld in het paspoort doorgegeven moeten worden in het boekingsproces. Indien u als vrouw getrouwd bent, dient u uw meisjesnaam zoals vermeld in uw paspoort in het boekingssysteem in te voeren en niet de achternaam van uw echtgenoot. Ook dient u de vermelding ‘echtgenoot van’ en ‘weduwe van’ weg te laten tijdens het boekingsproces. Voorbeelden:
  - De heer Joost de Klerk > Eerste voornaam: Joost, Achternaam: deKlerk
  - Mevrouw Hanna Maria Peters ev de Klerk > Eerste voornaam: Hanna, Achternaam: Peters.
  Gebruik geen leestekens, koppeltekens (-) of accenten. Voorbeeld: “Müller” wordt “Muller”.
  9.3 In geval de Reiziger met een Vliegticket reist waarin zijn/haar naam niet correct wordt vermeld, kan de luchtvaartmaatschappij de Reiziger vervoer weigeren. Wanneer na het bevestigen van de boeking op de Website geconstateerd wordt dat er een verkeerde naam is ingevoerd of de naam niet correct gespeld is, dient de Reiziger direct telefonisch contact op te nemen met Airticket.nl. Er worden altijd kosten in rekening gebracht voor het wijzigen van gegevens in een reeds gemaakte boeking. Airticket.nl brengt hiervoor een bedrag van € 50 administratiekosten in rekening. Tevens kan de luchtvaartmaatschappij ook wijzigingskosten in rekening brengen. Airticket.nl kan geen enkele garantie geven dat het wijzigen van de (naams)gegevens door de luchtvaartmaatschappij geaccepteerd wordt.
  9.4 U bent zelf verantwoordelijk voor bezitten van de juiste en geldige reisdocumenten (paspoort, visum, inentingsbewijzen). Voor meer informatie hieromtrent verwijst Airticket.nl u door naar de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de website van de visumdienst waar u per bestemming de benodigde en actuele informatie kunt vinden. U dient er rekening mee te houden dat veel landen eisen dat uw paspoort nog zes maanden na terugkomst geldig is. Ook dient u er rekening mee te houden dat het aanvragen van een geldig visum enige tijd in beslag kan nemen. Airticket.nl raadt u dan ook aan zo snel mogelijk een visum aan te vragen nadat u uw Vliegticket heeft geboekt. Airticket.nl aanvaardt geen aansprakelijk indien de Reiziger niet beschikt over geldige reisdocumenten.
  9.5 Airticket.nl wijst u erop dat voor een groot aantal buitenlandse bestemmingen vaccinaties en/of malariatabletten noodzakelijk zijn. Als u bepaalde inentingen niet heeft gehad, kan u de toegang tot een land geweigerd worden. Ook bij een kort verblijf zoals een overstap, kunnen vaccinaties van toepassing zijn. Verschillende instanties kunnen u informeren over de risico’s op ziekten in (sub)tropische landen en de vaccinaties daartegen. Voor advies over inentingen en ziekten kunt u terecht bij de GGD, een vaccinatiebureau in uw regio of uw huisarts.
  9.6 Indien u naar of via de Verenigde Staten reist of doorreist en gebruik wilt maken van het VISA Waiver Program (VWP) dient u toestemming te vragen om gebruik te maken van het Electronic System for Travel Authorisation (ESTA). Airticket.nl raadt u aan om dit bij voorkeur zodra u een Vliegticket en/of hotel heeft geboekt, doch uiterlijk 72 uur voor vertrek te doen. Hierna kunt u nog wel ESTA-reistoestemming aanvragen, maar als u geen toestemming krijgt, heeft u wellicht niet genoeg tijd om de benodigde visa alsnog aan te vragen.
  De kosten voor de aanvragen komen voor rekening van de Reiziger en dienen per creditcard voldaan te worden. Het is niet mogelijk om zonder ESTA naar of via de Verenigde Staten te reizen. Voor meer informatie over de aanvraag en of u in aanmerking komt voor het VWP verwijst Airticket.nl u naar de website van ESTA. Airticket.nl wijst alle Reizigers van en naar de Verenigde Staten erop dat uw gegevens toegankelijk zijn voor lokale autoriteiten in verband met een wettelijk verplichte veiligheidscontrole. Uw gegevens worden door ESTA slechts voor veiligheidsdoeleinden gebruikt.

  10. Vertrekbelasting

  Sommige luchthavens en luchtvaartmaatschappijen kennen lokale vertrekbelastingen. Dit komt met name voor in het Verre Oosten, Midden- en Zuid-Amerika en Nieuw-Zeeland. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen lowcostmaatschappijen of lijndienstmaatschappijen. Deze vertrekbelastingen worden niet door Airticket.nl geheven, maar apart op de vertrekluchthavens in opdracht van de lokale overheden. Voor meer informatie kijkt u op de website van de luchthavens of van de lokale overheid.

  11. Verzekeringen

  11.1 Airticket.nl adviseert u om voor vertrek een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. U kunt dit tijdens het boekingsproces doen, of nadat u geboekt heeft telefonisch of per e-mail afsluiten bij Airticket.nl
  11.2 Airticket.nl brengt uw verzekeringen onder bij haar partner Europeesche Verzekeringen.
  11.3 U kunt een annuleringsverzekering slechts binnen vijf werkdagen na boeken afsluiten.
  11.4 U kunt een reisverzekering tot één dag voor vertrek afsluiten.
  11.5 U kunt via Airticket.nl ook een doorlopende reis- en/of annuleringsverzekering afsluiten bij Europeesche Verzekeringen
  11.6 Voor meer informatie over de kosten van een verzekering kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met Airticket.nl

  12. Aansprakelijkheid

  12.1 Onverminderd het hiervoor bepaalde, aanvaardt Airticket.nl geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken Dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze Dienstverlener(s) verstrekte informatie.
  12.2 Airticket.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke Dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd door de directie van Airticket.nl.

  13. Geschillen

  Klachten over een door Airticket.nl gemaakte reservering kunnen tot uiterlijk één maand na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisbescheiden, bij de Airticket.nl klantenservice worden ingediend. U krijgt binnen twee weken antwoord op uw e-mail. Wilt u een klacht indienen i.v.m. de dienstverlening van de luchtvaartmaatschappij, dan verzoekt Airticket.nl u om rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende luchtvaartmaatschappij.

  14. Disclaimer

  Hoewel de inhoud van deze internetsite met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. De genoemde tarieven op de website zijn vanaf-tarieven, op basis van beschikbaarheid. De tarieven en beschikbaarheid worden bepaald en geladen door derden (luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurmaatschappijen, hotelaanbieders en touroperators). In het laden hiervan kunnen fouten opgetreden zijn. Deze tarieven worden via volledig geautomatiseerde processen op de site van Airticket.nl geplaatst en zijn continue aan wijzigingen onderhevig. Airticket.nl doet haar uiterste best deze tarieven te controleren.
  Op alle aanbiedingen die op deze website worden gedaan, zijn extra beperkende voorwaarden van de betreffende dienstverlener van toepassing. Op deze site staan hyperlinks naar of wordt verwezen naar externe websites. Airticket.nl heeft geen invloed en voert geen controle uit op deze gegevens. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die geen eigendom zijn van Airticket.nl, zijn slechts opgenomen om de gebruiker van de site te informeren. De gegevens op deze site en externe sites kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.
  Vanwege de complexiteit van technische systemen kan een continue beschikbaarheid en foutloos en ononderbroken functioneren van de website niet gegarandeerd worden.

  15. Privacy

  Opdrachtgever dient in het kader van de boeking persoonsgegevens te verstrekken aan Airticket.nl. Airticket.nl is bewerker en verwerkt slechts gegevens in opdracht van en ten behoeve van de Reiziger(s) conform de instructies van Opdrachtgever. Airticket.nl verwerkt (als reisagent) persoonsgegevens noodzakelijk voor
  (I) de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever de Dienstverlener(s) en
  (II) de optimalisering van de door Airticket.nl aangeboden Diensten.
  Airticket.nl verwerkt de persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden en om te voldoen aan enige op haar rustende wettelijke verplichting; Airticket.nl laat deels gegevens verwerken door dienstverlenende bedrijven die betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst. Deze bedrijven mogen uitsluitend volgens onze aanwijzingen te werk gaan en deze bedrijven zijn zorgvuldig door ons uitgekozen. Daartoe behoren o.a. aanbieders van betalingssystemen en bedrijven die voor ons kredietwaardigheids- en zekerheidscontroles uitvoeren zodat u de keuze heeft uit diverse betalingsmogelijkheden en om problemen bij de betaling en kredietfraude te voorkomen. Hierbij worden uw gegevens door ons uitsluitend aan die instanties doorgegeven die gevestigd zijn binnen de Europese Economische Ruimte en die dus onderworpen zijn aan de strenge wetgeving op het gebied van gegevensbescherming van de EU of die verplicht zijn tot gegevensbescherming op een vergelijkbaar niveau.
  Door het gebruik maken van de Website van Airticket.nl verklaart de Opdrachtgever het op de Website gehanteerde Privacy beleid van Airticket.nl te aanvaarden.